Vi behöver Birgitta som kyrkomoder

Det är nu många år som jag predikat (om uttrycket tillåts, i bildlig bemärkelse) om att Birgittas från 1372 ska läsas upp åtminstone på julaftons midnattsmässa i svenska kyrkor. Det skönaste stycke medeltida poesi vi äger, sa Sven Stolpe.

Om döttrars utsatthet

Kyrkan har en lång och bred historia av att skamma och skuldbelägga fel personer.

Om reformationer inom islam

“Islam behöver en reformation” är ett påstående man ofta får höra i debatten. Det påståendet bygger på tre premisser: att islam är en monolit som varit oförändrad genom seklerna; att kristendomens utveckling är normativ för andra religioner; samt att reformation är liktydigt med framsteg och modernitet. Frédéric Brusi problematiserar i denna artikel dessa premisser.

Förändring är möjlig

På mitt skrivbord står en Luther i en presentpåse. Jag fick honom av vännerna Anna och Massimo från Italien med uppmaningen att ta det försiktigt, ”because he is fragile” (för han är ömtålig). De förklarade att det är den italienska protestantiska rörelsens svar på Lutherdockan i form av Playmobil.  Anna och Massimo är baptistpastorer jag read more »

Befria kyrkoråden från arbetsgivaransvaret

Efter nu dryga 17 år finns många tecken på att de som varnade för konsekvenserna av denna förändring fick rätt

Maktlöshetens mellanrum

Om maktlöshet och möjligheter, om möten och människovärde, och om berättelsers kraft skriver här Christina Ohlsson.