Medlem i Svenska kyrkan

Fortfarande ser sig Svenska kyrkans företrädare yrvaket omkring. Fortfarande tas pengarna, det vill säga medlemmars omfattande ekonomiska stöd, för givna.

Diakoni är inte synonymt med ekonomiskt stöd

Det finns ofta höga förväntningar på att kyrkan ska stödja hjälpsökande ekonomiskt. Finns det risker med en sådan roll?

Kyrklig fattigvårdslära

Vi behöver i vår tid utforma en Svenska kyrkans fattigvårdslära om att bistå socioekonomiskt sårbara människor på ett relevant sätt.

Mer än handling – diakoniforskning ger kyrkan större tyngd

Diakonalt arbete har historiskt haft svårt att hävda sig som eget kunskapsområde i kyrkan på grund av genus och klass skriver Ninna Edgardh i denna artikel. Den diakonala retoriken har handlat om ödmjukt tjänande i det tysta. Kyrkan och akademin kan underlätta diakoners fortbildning och diakoniforskning genom att formulera behov av ny kunskap på det diakonala fältet.

Helighet i vardagen

Vad innebär helighet i dag? Vad innebär det att leva heligt? Madeleine Fredell diskuterar i denna artikel olika aspekter på helighet i vardagen.

För en simultan kyrka

Vi behöver förbättra vår kyrkas simultankapacitet dels genom att sats på gemensam teologisk reflektion, och dels genom att utveckla metoder som hjälper oss att leva i försonad mångfald som rymmer både ”konservativa” och ”liberala”