Vad är profetisk predikan?

Vad är egentligen profetisk predikan? Predikan som fokuserar på samhällsförändring, skulle vara en enkel definition. Men siktar inte all predikan på förändring? Jo, men oftast i ett spektrum mellan ett mer individuellt själavårdande perspektiv med fokus på förändring på ett personligt plan och ett kollektivt med fokus på förändring av samhälleliga strukturer skriver här Anna Norrby.

En kamp att föra om vad svensk kultur är

I detta sammanhang där det faktiskt finns en kamp att föra om vad kultur är, vad svensk kultur är, och om kulturens samhällsroll, där finns Svenska kyrkan som en demokratisk folkkyrka

Ett bröd och en mänsklighet

I artikeln diskuterar Claes Hedström skilda utmaningar för en människosyn i hållbar utveckling

Skydda Svenska kyrkans identitet

Skydda Svensla kyrkans identitet. Detta är inte minst viktigt i en tid där antidemokratiska krafter får alltmer fotfäste i världen.

Diakonin behöver Vägledning för framtida utmaningar

Församlingsdiakonin står inför många utmaningar. En av dem är att öka kunskapen om och engagemanget för diakoni hos styrning och ledning. En annan är att stärka diakonerna i strategiskt tänkande och ledning av det diakonala arbetet. Dessa slutsatser går att dra ur en nyligen genomförd studie i Stockholms stift.

Val av biskop på andra sidan #metoo

#Metoo handlar i grunden inte om sex utan om makt och närmare bestämt missbruk av makten