Vi har börjat att tänka ihop!

Ledare

Det är gott att se att det inte är tretton olika hjul som uppfinns. Det visar på en av den nationella nivåns funktioner. Vid sidan av att företräda och omvärldsspana torde tillskapandet av gemensamheter vara en nyckelfunktion.

Att göra en tavla – för att sedan ta ner den

Ledare

Å andra sidan är frågan om vi behöver bli så vansinnigt provocerade av tavlan? När den nu hängde där i kyrkan, kunde den då inte lika gärna fått sitta kvar?

Mångkultur– samhörighet eller isärdragning?

Ledare

Jag har återkommande mött nästan som en allergisk reaktion från personer i mångkulturella sammanhang. De betackar sig för att vara ”den andre”, ett objekt eller ett projekt för någon annan.

Att fira advent och jul som en motståndshandling

Ledare

Därför måste vi som inte vill att Svenska kyrkan tjänar dessa krafter formulera alternativ till denna förståelse av kyrka, tradition, svenskhet.

Helig, helig eller trevlig, trevlig?

Ledare

Själv har jag börjat undra om inte begreppet sekulär passar bättre för att beskriva läget på många kyrkliga arbetsplatser än i Sverige som land

Respektens radikalitet

Ledare

Vi lever i en respektlös tid. Inte undra på att det är svårt i praktiken trots alla ord och vackra avsiktförklaringar. Det kräver radikala lösningar.