Category Archives: Artikel

Ludvig Jönsson – kärlekens predikant 100 år!

Ludvig Jönssons liv genomsyrades av det motto som han kom att förknippas med ”Gud är kärlek. Och där kärlek sker, där sker alltid något heligt.”. Han var en kyrklig kändis med stort genomslag under 1900-talets andra hälft, vars röst gjorde vidsträckta avtryck. Sven Milltoft djupdyker i Ludvig Jönssons kärleksbegrepp och teologi – ett arv att förvalta och inspireras av.

En lyhörd vuxenvärld – är nyckeln till barnets trygghet och andliga utveckling

Behovet av kärlek och trygghet är grundläggande i alla goda relationer. Barn söker och behöver kärlek. Kärlek är ett stort ord, så stort att det till och med används som synonym för Gud: ”Gud är kärlek” (1 Johannes brev 4:16). Vi kan nog alla vara överens om att kärlek också är förutsättningen för trygghet. Kyrkan read more »

Praktisk teologi – att ge rum för fler röster och erfarenheter i teologiska samtal

I denna artikel ger Jonas Ideström en övergripande bild av vad den akademiska disciplinen ”praktisk teologi” är och skulle kunna vara. Artikeln är därmed en inledning till detta temanummer som ger de övriga artiklarna ett större sammanhang men också ser framåt mot möjliga nya forskningsuppgifter som skapar kunskap om det som faktiskt sker i kyrkorna, särskilt i de lokala församlingarna.

Diakonin behöver vara tvåspråkig – och tala både teologins och de mänskliga rättigheternas språk.

Kyrkornas Världsråd och Act Alliance har skrivit ett gemensamt studiedokument, Called to Transformation – Ecumenical Diakonia. Det bygger på ett samtal om de egna kristna rötternas betydelse för ett uthålligt engagemang för de utsatta i världen. Dessa samtal om att möta Guds kallelse kan också föras i en svensk lokal kontext, mellan en församling och en professionell diakonal organisation skriver här Petter Jakobsson.

Diakonatet i Svenska kyrkan – Professionalisering och teologiskt ramverk 1987–2022

I den här artikeln vill Elisabeth Christiansson och Helena Inghammar bidra med historieskrivning och reflektion, kring det teologiska ramverk som omger diakonatet och peka på ett behov av fortsatt och fördjupat teologiskt arbete med diakonatets identitet.

En historisk förändring av det svenska biståndet?

Kyrkoledarna beklagar också att Sverige sticker ut som ett av få länder i världen som minskar sitt bistånd och att man fortsätter använda pengar från biståndsbudgeten för migrationskostnader på hemmaplan.