Category Archives: Artikel

Hur kan kyrkans skog klimatanpassas?

Inför kyrkovalet i Svenska kyrkan 2021 var Svenska kyrkans skogsbruk en het fråga, som ännu är högst aktuell. Det handlar om hur Svenska kyrkan ska vara en trovärdig aktör i arbetet mot klimatförändringar, för hållbarhet. I denna artikel presenterar två forskare, Kristina Belfrage och Mats Olsson, ett forskningsbaserat förslag till åtgärder för att utforma ett hållbart skogsbruk, också i Svenska kyrkans skogar, som bidrar till arbetet med att stå emot de hotande klimatförändringarna.

Militär själavård under pandemin – möjligheter och begränsningar

Militärpastorernas kompetens togs inte tillvara under pandemin vare sig av församlingarna eller Försvarsmakten. Det visar på behovet att se över institutionssjälavårdens utformning för att denna ska fungera som samverkanslänk i kris. Det skriver Lisa Mobrand i denna artikel, där vi följer upp tidigare temanummer och artiklar om pandemins inverkan på kyrkan.

Interreligiös solidaritet i Ukraina

När kriget i Ukraina startade uppmanade landets överrabbin Yaakov Bleich judar och kristna i Ukraina och i hela världen att be Psalm 31.

Internationella studenter öppnade för det mångreligiösa arbetet

De internationella studenternas behov av att utöva sin tro öppnade vägen för såväl en större acceptans för trossamfundens närvaro vid Lunds universitet som ett mångreligiöst arbetslag i Universitetskyrkan. Jan Kjellander berättar om den långa vägen dit.

Diakonalt ledarskap – erfarenheter från pandemins inledande månader

Efter två år med pandemin är det tid att reflektera över vår roll som kyrka och det diakonala ledarskapet. Ett diakonalt ledarskap innebär att vi alla, medarbetare och ideella, erbjuder en miljö där människor möts med respekt och öppenhet och anpassar vårt arbete efter den rådande situationen.

Sårbarhetens protest mellan beroende och individualism

Om vi inte ges möjligheten att berättas och berätta oss själva i svåra situationer eller helt vardagliga situationer, hindras vi från att bli till som människor. Vi är därför beroende av att andra ger oss denna gåva.