Demensutbildning för diakoner

Artikel

Att vara själavårdare för en person med demenssjukdom kräver tid, kropp och närvaro. Målet är att skapa relation, inte läkedom, genom en icke-verbal (ordlös) kommunikation.

Tre passningar till Utbildningsinstitutet

Ledare

En slutsats av detta är att diakonalt arbete behöver bli ett moment i alla kyrkliga profilutbildningar, inte minst i präst- och kyrkomusikerutbildningen

Kropparnas teologi

Artikel

Kroppen är idag hårt ansatt, disciplinerad, infogad i en större berättelse om avstånd, isolering och frånvaro av beröring. Vart är vi på väg? Vad är riktigt viktigt? Vilka är ”vi”?

Är Den svenska psalmboken ersättningsteologisk?

Artikel

Jakob Wirén diskuterar här utifrån några exempel ur den ”Den svenska psalmboken” vad ersättningsteologi är och hur den tar sig uttryck.

Ett stärkt biskopsmöte

Ledare

I och med coronakrisen får nu biskopsmötet en delvis ny roll och stärker på så sätt sin ställning inom Svenska kyrkan.

Kyrkor i Belarus – Grogrund för folkliga protester

Artikel

Ett folk som under lång tid verkar ha nöjt sig med den självutnämnde Lukasjenko vid makten fick med ens nog. Sedan valet i augusti har vi sett hur de utövat ett fredligt motstånd mot den våldsamma regimen. Mitt under coronapandemin gror en tro på fred och frihet i ett Europa där vi annars vant oss vid att de starka antidemokratiska och våldsbejakande vindarna blåser hårt.
– Faktum är att kyrkan spelade en viss roll i de framväxande protesterna i Belarus, säger Nikolay Zakharov, lektor vid Södertörns högskola i en intervju med Jenny Karlsson, Svensk Kyrkotidning.