Ludvig Jönsson – kärlekens predikant 100 år!

Ludvig Jönssons liv genomsyrades av det motto som han kom att förknippas med ”Gud är kärlek. Och där kärlek sker, där sker alltid något heligt.”. Han var en kyrklig kändis med stort genomslag under 1900-talets andra hälft, vars röst gjorde vidsträckta avtryck. Sven Milltoft djupdyker i Ludvig Jönssons kärleksbegrepp och teologi – ett arv att förvalta och inspireras av.

Episkopalt mod

Mycket av uttryck för invanda strukturer med oreflekterade privilegier och även rasism sitter i väggarna, eller finns på väggarna. Både där och här, som det blev belyst på det kyrkokonsthistoriska symposiet om antijudiska stereotyper i Uppsala 2019, ”Att måla den Andre på väggen”.

En lyhörd vuxenvärld – är nyckeln till barnets trygghet och andliga utveckling

Behovet av kärlek och trygghet är grundläggande i alla goda relationer. Barn söker och behöver kärlek. Kärlek är ett stort ord, så stort att det till och med används som synonym för Gud: ”Gud är kärlek” (1 Johannes brev 4:16). Vi kan nog alla vara överens om att kärlek också är förutsättningen för trygghet. Kyrkan read more »

Kallet, kragen och kneget

”Talar ni om kallelse i Svenska Kyrkan?” Min katolska bekant blev litet häpen när jag talade om prästyrket som ett kall. Jag vet inte hur hon hade föreställt sig vår yrkesidentitet men jo, försäkrade jag henne, visst talar vi om kallelse till tjänst i Svenska kyrkan.  Men jag tror vi behöver tala mer om det. read more »

Hur kan Svenska kyrkan bidra till  dialogen mellan forskning och praktik?

Huvudfrågan handlar om vad Svenska kyrkan gör av all kunskap som den goda forskningen ger oss.

Praktisk teologi – att ge rum för fler röster och erfarenheter i teologiska samtal

I denna artikel ger Jonas Ideström en övergripande bild av vad den akademiska disciplinen ”praktisk teologi” är och skulle kunna vara. Artikeln är därmed en inledning till detta temanummer som ger de övriga artiklarna ett större sammanhang men också ser framåt mot möjliga nya forskningsuppgifter som skapar kunskap om det som faktiskt sker i kyrkorna, särskilt i de lokala församlingarna.