De tio punkterna från Seelisberg

Sommaren 1947 hölls en konferens i Seelisberg i Schweiz med syfte att bekämpa antisemitismen. De 65 deltagarna, judar och kristna från 19 länder, antog detta dokument.

Skilj mellan den historiske och den litteräre Jesus!

I en serie artiklar lyfter Svensk Kyrkotidning fram ”De tio punkterna från Seelisberg” med kommentarer av skribenter med olika religiös tillhörighet. Vi har kommit längre än 1947 konstaterar Yael Fried i denna andra artikel i serien (Första delen publicerades i förra numret av Svensk Kyrkotidning. Skribent var Misha Jaksic ortodox präst).

Vad hände när Lutherhjälpen försvann?

I januari 2022 disputerade Anders Wejryd på avhandlingen Lutherhjälpen som försvann vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet. Avhandlingen skrevs i forskningsämnet Global kristendom. I avhandlingen beskrivs utvecklingen inom den verksamhet som idag förs vidare i andra former som ACT Svenska kyrkan. I denna artikel presenterar Wejryd sitt arbete och formulerar frågor som det väcker.

Det trotsiga livet i krigets skugga

Vi kan alla ingjuta mod och hopp genom att leva och inte bara överleva. I varje nu som är finns liv, inte bara död.

Delaktighet, gudstjänst och musikens betydelse

I två större forskningsprojekt har Caroline Klintborg under senare år fått utrymme att undersöka människors upplevda delaktighet i söndagens gudstjänst. I den första studien stod körsångare i fokus och i den andra studien medarbetare och församlingsbor. I båda projekten är en gemensam nämnare den stora betydelse musiken har för människor.

Ett nytt bud ger jag er

Den ortodoxa kyrkan har tydliga kopplingar till judendomen i sin teologi, i kyrkorummet och liturgin. Men samtidigt lever antijudiska tankar och formuleringar kvar, och Seelisbergpunkterna skulle behöva bli mer kända och efterlevda, skriver fader Misha Jaksic.