Själavård i ny förpackning – Svenska kyrkans samtalsmottagningar

I flera församlingar och pastorat finns det i dag en samtalsmottagning som erbjuder själavård och samtal. Monica Eckerdal beskriver här arbetet med att genom samtalsmottagningar synliggöra kyrkans själavårdande uppdrag och det nätverk av samtalsmottagningar som bildats.

Svenska kyrkans rikstäckning är hotad

Jag menar att det i dag finns skäl att tala om att rikstäckningen är hotad och till och med i vissa områden inte längre upprätthålls.

Om kyrkomusike(r)ns identitet

Hur förhåller sig musikerns roll och identitet till kyrkans kallelse och uppdrag och vad ligger egentligen bakom musikens hemvist i våra kyrkor? Över dessa frågor reflekterar här Johannes Landgren ur ett personligt perspektiv.

Vad räknas som kyrkomusik?

Låt oss hoppas att kyrkomusiken kan få fortsätta vara viktigt och i praktiken vara en kärnverksamhet trots besparingar och i tider då kulturen håller på att mista sitt värde.

Civilsamhällets mobilisering av resurser och lärande i kriser

Både vid mindre och mer omfattande samhällsstörningar (i dagligt tal ”kriser”) agerar ideella
organisationer, trossamfund, folkrörelser och andra delar av det civila samhället.

Institutionaliserad tillfällig nödhjälp – en oönskad paradox

Nödhjälp från det civila samhället kan inte accepteras som en hållbar lösning i en nordisk välfärdsregim, som har konstruerats i en universalistisk anda av ansvar.