Gudstjänst efter pandemin

I denna den fjärde och avslutande artikeln i Svensk Kyrkotidnings serie ”Gudstjänst i pandemins tid” reflekterar Ninna Edgardh över erfarenheter av gudstjänster i pandemins tid och blickar framåt mot tiden efter pandemin och hur de erfarenheterna kan tas tillvara i utformandet av gudstjänst i framtiden. Men framför allt har pandemin aktualiserat de avgörande frågorna om vad en gudstjänst är och de frågorna blir därför centrala i denna artikel.

Allt kommer att bli bra

För mig blir också orden ”allt kommer att bli bra” ett sorts koncentrat av kristen tro.

Jesus som kosmopolit

I år firas ett viktigt genombrott för demokratin i Sverige. 1921 var året då även kvinnor fick rösträtt. 100 år senare står demokratin inför nya utmaningar, inte minst globalt. I ljuset av ett växande antal globala hot framstår det mellanstatliga FN-systemet som alltmer otillräckligt. Om demokrati på global nivå ska växa fram behövs berättelser som inspirerar och motiverar till ett kosmopolitiskt engagemang. Kan berättelsen om Jesus från Nasaret vara en hjälp, frågar här Hans Leander.

Ett annat centrum

Den fortsatta särdragningen mellan stad och land gör det viktigt att frågorna om kyrka i lands- och glesbygd förs högt upp på den kyrkliga agendan.

”Det är svårt att förklara”

Karin Rubenson har i sin forskning intervjuat barn för att undersöka hur barn som regelbundet firade ”vanliga” gudstjänster på söndagar förhöll sig till sina upplevelser.

Ett debattformat oförenligt med kristen tro

Men det är något med själva upplägget som är så djupt oförenligt med kristen tro. Man borde bara lägga ner det där formatet.