Vilken Gud vittnar profeten Muhammed om?

Jakob Wirén utvecklar här sin uppfattning om varför och på vilket sätt profeten Muhammed är en angelägenhet för kristen teologi

Demensutbildning för diakoner

Att vara själavårdare för en person med demenssjukdom kräver tid, kropp och närvaro. Målet är att skapa relation, inte läkedom, genom en icke-verbal (ordlös) kommunikation.

Tre passningar till Utbildningsinstitutet

En slutsats av detta är att diakonalt arbete behöver bli ett moment i alla kyrkliga profilutbildningar, inte minst i präst- och kyrkomusikerutbildningen

Kropparnas teologi

Kroppen är idag hårt ansatt, disciplinerad, infogad i en större berättelse om avstånd, isolering och frånvaro av beröring. Vart är vi på väg? Vad är riktigt viktigt? Vilka är ”vi”?

Är Den svenska psalmboken ersättningsteologisk?

Jakob Wirén diskuterar här utifrån några exempel ur den ”Den svenska psalmboken” vad ersättningsteologi är och hur den tar sig uttryck.

Ett stärkt biskopsmöte

I och med coronakrisen får nu biskopsmötet en delvis ny roll och stärker på så sätt sin ställning inom Svenska kyrkan.