Lyssna till den fyrstämmiga kören!

Svensk Kyrkotidning kommer under sommaren att uppmärksamma ”De tio punkterna från Seelisberg”, det grundläggande dokument för judisk-kristen dialog som i år fyller 75 år. I detta nummer tecknar professor Jesper Svartvik en bakgrund och viktiga motiv i dokumentet, och F. Misha Jaksic ger en kommentar från ortodoxa kyrkans synvinkel. I följande nummer kommer kommentarer från katolskt, svenskkyrkligt och judiskt perspektiv.

Hur kan kyrkans skog klimatanpassas?

Inför kyrkovalet i Svenska kyrkan 2021 var Svenska kyrkans skogsbruk en het fråga, som ännu är högst aktuell. Det handlar om hur Svenska kyrkan ska vara en trovärdig aktör i arbetet mot klimatförändringar, för hållbarhet. I denna artikel presenterar två forskare, Kristina Belfrage och Mats Olsson, ett forskningsbaserat förslag till åtgärder för att utforma ett hållbart skogsbruk, också i Svenska kyrkans skogar, som bidrar till arbetet med att stå emot de hotande klimatförändringarna.

Militär själavård under pandemin – möjligheter och begränsningar

Militärpastorernas kompetens togs inte tillvara under pandemin vare sig av församlingarna eller Försvarsmakten. Det visar på behovet att se över institutionssjälavårdens utformning för att denna ska fungera som samverkanslänk i kris. Det skriver Lisa Mobrand i denna artikel, där vi följer upp tidigare temanummer och artiklar om pandemins inverkan på kyrkan.

Ändra ordningen för ärkebiskopsval

Den förändring som ärkebiskopsrollen genomgått under de senaste decennierna och som Klas Hansson tydligt visar på i sin avhandling ”Svenska kyrkans primas – Ärkebiskopsämbetet 1914-1990” är ett starkt motiv för en framtida  förändring i hur ärkebiskop utses.

Interreligiös solidaritet i Ukraina

När kriget i Ukraina startade uppmanade landets överrabbin Yaakov Bleich judar och kristna i Ukraina och i hela världen att be Psalm 31.

Internationella studenter öppnade för det mångreligiösa arbetet

De internationella studenternas behov av att utöva sin tro öppnade vägen för såväl en större acceptans för trossamfundens närvaro vid Lunds universitet som ett mångreligiöst arbetslag i Universitetskyrkan. Jan Kjellander berättar om den långa vägen dit.