En fritidsgård eller en troende gemenskap? – Utmaningar i en tid av religiös förändring

I denna artikel presenterar Caroline Gustavsson delar av ett forskningsprojekt bland pedagoger i Västerås stift om lärande och undervisning och hur resultaten kan förstås med utgångspunkt i två tidigare studier av Rune Larsson om kyrkans undervisning.

Vad är ekonomi? – Teologiska perspektiv på vårt ekonomiska system

Är det frihet att kunna köpa ytterligare ett par skor utöver de tjugo jag redan har, eller att kunna skaffa så mycket sprit jag kan bära?

Mångkultur– samhörighet eller isärdragning?

Jag har återkommande mött nästan som en allergisk reaktion från personer i mångkulturella sammanhang. De betackar sig för att vara ”den andre”, ett objekt eller ett projekt för någon annan.

När naturen talar tillbaka ställs idéhistorien om

Vad händer med vårt tänkande när vi tvingas låta allt det andra—det som inte är Gud eller människa—komma till tals? När vår relation till tingen, växterna och djuren förändras, hur ändras då vår idéhistoria, vår kultur, vår tro? Det är frågor som Petra Carlsson ställer och diskuterar i denna artikel utifrån en alltmera alarmerande klimatkris.

Att fira advent och jul som en motståndshandling

Därför måste vi som inte vill att Svenska kyrkan tjänar dessa krafter formulera alternativ till denna förståelse av kyrka, tradition, svenskhet.

Finns det förlåtelse för oss klimatsyndare?

Står västerländska människor i skuld till naturen? Är klimatavtryck en arvsynd? Och kan rättfärdiggörelsen av de orättfärdiga leda till ökat ansvarstagande för skapelsen? I den här artikeln bearbetar Fredrik Seltman bland annat dessa frågor, vilka också utgör en del av tematiken för den avhandling han arbetar på.