Värderingar, arbetsmiljö och sjukskrivning i fyra kristna samfund

Artikel

Vår undersökning visar således att det finns en relativt stor grupp av samfundsanställda som upplever att det finns en skillnad mellan dem och deras församling på skalan liberal/konservativ. Dessa har mycket större risk att uppleva en dålig arbetsmiljö.

Inga artighetsvisiter

Ledare

Många av dessa farhågor har kommit på skam. Det ska medges. Men samtidigt är det ändå viktigt att fundera över vad det innebär att vara en episkopal kyrka.

Arbetsmiljön i samfunden ifrågasatt

Artikel

Utifrån rapporterna om kyrkornas dåliga arbetsmiljö har vi undersökt sjukfrånvaro/ohälsa och tänkbara orsaker till detta inom fyra kristna samfund.

Otydlighet skulle döljas med biskoplig pompa

Debatt

Kyrkans uppdrag är förkunnelse och sakrament men Martin Modéus förskjuter just centrum genom sitt estetiska försök till fördjupning.

Hur bryter vi segregeringen?

Ledare

Att träffas över konfessionsgränser inte bara vid religionsdialogskonferenser, utan att dela liv, arbetsdag och vardag med varandra, det gör så stor skillnad.

Kyrkans visselblåsare – hur ser villkoren ut

Artikel

Under året har kyrkklockorna representerat den profetiska diakonin när det ringdes fara för allmänheten i såväl Jönköping under första maj och under politikerveckan i Visby.