Kyrkans visselblåsare – hur ser villkoren ut

Artikel

Under året har kyrkklockorna representerat den profetiska diakonin när det ringdes fara för allmänheten i såväl Jönköping under första maj och under politikerveckan i Visby.

Löftesgivning i Linköping – varför?

Debatt

Vägvalet växte fram under lång tid, i samtal med människor inom och utom Sverige med erfarenhet från kloster- och kommunitetsliv.

Diakoni – mer än handling

Ledare

Det jag själv då tänker är att i en tid då marknadens tänkande och språk invaderar alla livssfärer är ”solidaritet” men också ”barmhärtighet” i ordets kristna meningar ord ur det förflutna.

Nr 9-2014

Nytt nummer

DIAKONINUMMER

Kyrkans visselblåsare – hur ser villkoren ut?
Under året har kyrkklockorna representerat den profetiska diakonin när det ringdes fara för allmänheten i såväl Jönköping under första maj och under politikerveckan i Visby.
Erik Lundström

Diakoni – mer än handling
Det jag själv då tänker är att i en tid då marknadens tänkande och språk invaderar alla livssfärer är ”solidaritet” men också ”barmhärtighet” i ordets kristna meningar ord ur det förflutna.
Ledare

Löftesgivning i Linköping – varför?
Vägvalet växte fram under lång tid, i samtal med människor inom och utom Sverige med erfarenhet från kloster- och kommunitetsliv.
Debatt

Nytt material för Diakonins månad
Denna skrift är ett material som kommer att kunna användas inte enbart för diakonins månad 2014, utan som ett pedagogiskt undervisningsmaterial under en längre tid.
Böcker

Löftesgivning i Linköping – varför?

Artikel

Dopets, bibelordets, förkunnelsens och kyrkogemenskapens tröst till livsmod riskerar här att döljas, för att istället, genom Linköpingshögmässans individualiserande engagemang i löftesgivning och med prostration, rituellt förvandlas till en idealiserad uppmaning till hierarkiserande underkastelse.

Tro gott om varandra

Ledare

Samtalet behöver inte leda till åsiktsgemenskap bara för att det är gott.