Arbetsmiljön i samfunden ifrågasatt

Artikel

Utifrån rapporterna om kyrkornas dåliga arbetsmiljö har vi undersökt sjukfrånvaro/ohälsa och tänkbara orsaker till detta inom fyra kristna samfund.

Otydlighet skulle döljas med biskoplig pompa

Debatt

Kyrkans uppdrag är förkunnelse och sakrament men Martin Modéus förskjuter just centrum genom sitt estetiska försök till fördjupning.

Hur bryter vi segregeringen?

Ledare

Att träffas över konfessionsgränser inte bara vid religionsdialogskonferenser, utan att dela liv, arbetsdag och vardag med varandra, det gör så stor skillnad.

Nr 10-2014

Nytt nummer
Arbetsmiljön i samfunden ifrågasatt
Utifrån rapporterna om kyrkornas dåliga arbetsmiljö har vi undersökt sjukfrånvaro/ ohälsa och tänkbara orsaker till detta inom fyra kristna samfund.
Per Hansson, Ann-Sophie Hansson & Lars-Erik Warg

Hur bryter vi segregeringen?
Att träffas över konfessionsgränser inte bara vid religionsdialogskonferenser, utan att dela liv, arbetsdag och vardag med varandra, det gör så stor skillnad.
Ledare

Otydlighet döljs med biskoplig pompa
Kyrkans uppdrag är förkunnelse och sakrament men Martin Modéus förskjuter just centrum genom sitt estetiska försök till fördjupning.
Debatt

Religionsfrihet och förföljda kristna
I början av juni 2014 intog IS Mosul och via ett edikt ställt ultimatum till de kristna att konvertera till islam, ingå ett dhimmi-kontrakt inklusive att börja betala särskild skatt eller att mötas av svärd.
Göran Gunner

Kyrkans visselblåsare – hur ser villkoren ut

Artikel

Under året har kyrkklockorna representerat den profetiska diakonin när det ringdes fara för allmänheten i såväl Jönköping under första maj och under politikerveckan i Visby.

Löftesgivning i Linköping – varför?

Debatt

Vägvalet växte fram under lång tid, i samtal med människor inom och utom Sverige med erfarenhet från kloster- och kommunitetsliv.