Internationellt diakonalt arbete – en källa till lärande?

Artikel

Det är av stor vikt att koppla diakonin in mot gudstjänsten för att synliggöra det sociala sammanhang som kyrkan finns i.

Teologiska fackelbärare efterlyses

Ledare

Utvärderarna från Handelshögskolan identifierar – och markerar – behovet av att teologiskt förankra diskussionerna om kyrkans bidrag till människors välfärd.

Nr 3-2015

Nytt nummer
DIAKONINUMMER

Tvärsäkerheten i de svårkränktas land
Ibland talas det om Sverige som de lättkränktas land, och det stämmer kanske om man ser till användandet av ordet kränkt, men jag tror snarare vi skiljer ut oss gentemot andra länder genom att vi är osedvanligt svåra att kränka och förolämpa.
Opinion

Teologiska fackelbärare efterlyses
Utvärderarna från Handelshögskolan identifierar – och markerar – behovet av att teologiskt förankra diskussionerna om kyrkans bidrag till människors välfärd.
Ledare

Internationellt diakonalt arbete – en källa till lärande?
Det är av stor vikt att koppla diakonin in mot gudstjänsten för att synliggöra det sociala sammanhang som kyrkan finns i.
Maria Lundberg & Eva Berglund

Svenska kyrkans roll i välfärden
Det förtroende som finns för Svenska kyrkan som välfärdsaktör hos den svenska befolkningen grundas inte i erfarenhet av kyrkligt utförda välfärdstjänster.
Böcker

Franciskus – en rubrikernas påve

Artikel

De här uttalandena visar att vi inte kan fånga in Franciskus i en särskild åsiktsfålla. Det irriterar att vi inte vet var vi har honom.

Vem älskar Svenska kyrkan?

Ledare

Jag slås ofta av hur många av kyrkans medarbetare och företrädare på olika nivåer som talar direkt illa om den egna organisationen.

Nr 2-2015

Nytt nummer
Vem älskar Svenska kyrkan?
Jag slås ofta av hur många av kyrkans medarbetare och företrädare på olika nivåer som talar direkt illa om den egna organisationen.
Ledare

Teologi för 2000-talet
De som lärt känna sin samtid och som upptäckt den andlighet som sprudlar på 2000-talet har också förmått att vända den nedåtgående kyrkotrenden.
Petra Carlsson

Franciskus – en rubrikernas påve
De här uttalandena visar att vi inte kan fånga in Franciskus i en särskild åsiktsfålla. Det irriterar att vi inte vet var vi har honom.
Madeleine Fredell

Jungfru Marie bebådelsedag
Det kostar på att bana vägen för Gud, det gör ont att välja att inte ignorera världens lidande. Att låta andra ta plats i Kyrkans gemenskap kräver att jag gör avkall på mig själv.
Text & tolkning