Inte alltid enkelt, men välsignat

Artikel

Den stora utmaningen jag ser framåt är att integrera integrationsarbetet i församlingens ordinarie verksamhet.

Hänger det alls ihop?

Ledare

Jag tror att vi har ett stort behov av att jobba med hur vi förstår, och därmed kan driva, det som beskrivs som kyrkans uppgift.

Nr 3-2014

Nytt nummer
Diakoninummer

Hänger det alls ihop?
Jag tror att vi har ett stort behov av att jobba med hur vi förstår, och därmed kan driva, det som beskrivs som kyrkans uppgift.
Ledare

Vägen till vigning
Är beslutet fattat utifrån en historisk bild av den gängse teologistuderanden som ensamstående man i 20-årsåldern eller med hemmavarande fru?
Debatt

Inte alltid enkelt, men välsignat
Den stora utmaningen jag ser framåt är att integrera integrationsarbetet i församlingens ordinarie verksamhet.
Boel Skoglund

Biskopsbrev om kallelsen
Vår förhoppning är att diakonatets plats och roll kommer att utvecklas vidare och fördjupas inom vigningstjänstens ram.
Recension

Unga vuxna, döden och ett förväntat liv

Artikel

Om vi, oberoende av ålder, vågade tala mer om döden och samtidigt utmana föreställningen om att det enda meningsfulla livet är ett långt liv utan sjukdom och smärta, så kanske glädjen över det liv vi får skulle vara större.

Kallad till präst

Ledare

För att den blivande prästen ska kunna känna sig trygg och frimodig och göra ett gott arbete i församlingstjänst behövs en förstklassig prästutbildning inom Svenska kyrkan.

Nr 2-2014

Nytt nummer
Kallad till präst
För att den blivande prästen ska kunna känna sig trygg och frimodig och göra ett gott arbete i församlingstjänst behövs en förstklassig prästutbildning inom Svenska kyrkan.
Ledare

Hur lyckas vi som kyrka?
Jag och många med mig upplever att Svenska kyrkan under flera decennier nu har varit så rädd för att vara som kyrkan var förr att den inte haft tid att formulera visioner för kyrkan nu. Opinion

Öppet brev till rektorn för nya utbildningsinstitutet
Att beröva framtida prästkandidater den rikedom som biblioteket nu erbjuder med sitt breda utbud, skulle vara ett stort misstag som vi tror skulle ha betydelse inte bara för utbildningen och möjligheter att fullgöra de uppgifter den innehåller, utan också för Svenska kyrkans framtida präster i ett bredare perspektiv.
Kurs 67 vid Pastoralinstitutet, Uppsala

Unga vuxna, döden och ett förväntat liv
Om vi, oberoende av ålder, vågade tala mer om döden och samtidigt utmana föreställningen om att det enda meningsfulla livet är ett långt liv utan sjukdom och smärta, så kanske glädjen över det liv vi får skulle vara större.
Caroline Gustavsson