Teologerna och kriget

Artikel

Söderblom och Pfannenstill ville båda se världsutvecklingen som en rörelse i riktning mot gudsriket, Pfannenstill plågad av tvivel och Söderblom i full aktivitet och trosviss optimism.

Imploderar Svenska kyrkan?

Ledare

Det är Cybersynodens självutnämnda profeter som kan få individer att tro det. Cybersynoden imploderar av sin egen inåtvändhet.

Nr 7-2014

Nytt nummer
Imploderar Svenska kyrkan?
Det är Cybersynodens självutnämnda profeter som kan få individer att tro det. Cybersynoden imploderar av sin egen inåtvändhet.
Ledare

Teologerna och kriget
Söderblom och Pfannenstill ville båda se världsutvecklingen som en rörelse i riktning mot gudsriket, Pfannenstill plågad av tvivel och Söderblom i full aktivitet och trosviss optimism.
Björn Skogar

De tomma skalen
Det mesta blir otydligt och osäkert. Tidigare intellektuella åsikter, till exempel för eller emot en tro på Gud, har förlorat sin betydelse.
Anders Westius

På tvärs mot traditionella tolkningar
Bibeln blir hos författaren en allmänmänsklig textsamling, inte en bok för en viss religion.
Böcker

Svenska kyrkan och partipolitiken

Artikel

Ett val med enbart de partipolitiskt helt obundna grupperingar som finns i dag skulle inte spegla den folkkyrkliga bredd som är en viktig del av Svenska kyrkans identitet.

Granskat samtal

Ledare

Jag tänker på hur en människa som kommer med sitt livs kanske djupaste frågor bemöts av kyrkans företrädare.

Nr 6-2014

Nytt nummer
Granskat samtal
Jag tänker på hur en människa som kommer med sitt livs kanske djupaste frågor bemöts av kyrkans företrädare.
Ledare

Sammanblandning av individens tro och kyrkans bekännelse
När kyrkans präster brister i kunskap om både innehåll och metod för en kristen troslära förlorar den pedagogiska och pastorala förmågan sin betydelse.
Debatt

Svenska kyrkan och partipolitiken
Ett val med enbart de partipolitiskt helt obundna grupperingar som finns i dag skulle inte spegla den folkkyrkliga bredd som är en viktig del av Svenska kyrkans identitet.
Sören Ekström

Ärkebiskopsämbetet – en tydlig institution
Ärkebiskopsämbetet har utvecklats till en tydlig institution i kyrkan med ett personligt utövat ledarskap i offentligheten.
Klas Hansson