Om att inte svika judar och palestinier

Artikel

Där i synagogan i Prag bad jag att jag som tillhörde en antijudisk västlig kristen tradition inte skulle svika judar. Och att min kärlek skulle vara lika trofast till det palestinska folk och de kristna palestinier som jag lärt känna genom mina år på Kyrkornas världsråd.

Lökens kärna

Ledare

Ofta, både i det dagliga talet, och i strategiska dokument, förekommer ett församlingens ”vi” (utskrivet eller implicit), som kan te sig förrädiskt självklart. Men vilka är då dessa ”vi”?

Nr 5-2015

Nytt nummer
Slarvigt om Svenska kyrkan
Jag begriper inte att en dagstidning – som jag måste kunna lita på när jag som medborgare försöker hålla mig orienterad om samhället för att kunna rösta ansvarigt – är så slarvig i sitt sätt att skriva om Svenska kyrkan.
Opinion

Lökens kärna
Ofta, både i det dagliga talet, och i strategiska dokument, förekommer ett församlingens ”vi” (utskrivet eller implicit), som kan te sig förrädiskt självklart. Men vilka är då dessa ”vi”?
Ledare

Om att inte svika judar och palestinier
Där i synagogan i Prag bad jag att jag som tillhörde en antijudisk västlig kristen tradition inte skulle svika judar. Och att min kärlek skulle vara lika trofast till det palestinska folk och de kristna palestinier som jag lärt känna genom mina år på Kyrkornas världsråd.
Anna Karin Hammar

Den Jesus vi minns
Från att ha talat om traditioner och skriftliga källor som vägar till den historiske Jesus talar allt fler forskare nu om minnet av honom.
Samuel Byrskog

Hur många bollar kan vi hålla i luften?

Artikel

Hur kan vi då förstå debatten kring Mitri Rahebs bok och hans framträdande på Teologifestivalen? Är han ersättningsteolog, bedriver han hatpropaganda?

Kyrkan och den feministiska utrikespolitiken

Ledare

Kyrkan bör nu varken fogligt instämma i eller motsträvigt muttra över regeringens feministiska utrikespolitik, utan utkräva ansvar och konstruktivt förekomma politiken.

Nr 4-2015

Nytt nummer
Hur många bollar kan vi hålla i luften?
Hur kan vi då förstå debatten kring Mitri Rahebs bok och hans framträdande på Teologifestivalen? Är han ersättningsteolog, bedriver han hatpropaganda?
Helene Engnell

Kyrkan och den feministiska utrikespolitiken
Kyrkan bör nu varken fogligt instämma i eller motsträvigt muttra över regeringens feministiska utrikespolitik, utan utkräva ansvar och konstruktivt förekomma politiken.
Ledare

Prästvigning och självbild
Prästvigningen kan alltför lätt uppfattas som ett iklädande av makt snarare än vigning till tjänst.
Debatt

Taizé 2015 – ett märkesår
Men här hemma lyckas vi inte alls ge de många som varit på Taizé utrymme. Det gäller förstås också min egen församling. Det är tragiskt.
Michael Öjermo