Landets folk – om israelers och palestiniers politiska och teologiska berättelser

Artikel

Jag tillhör dem som anser att den israelisk-palestinska konfliktens orsak är land, gränser och nationalism, inte religion eller teologi.

Gemensamt ansvar – vidgade rum

Ledare

Svenska kyrkans behöver en solidarisk och realistisk utjämning och förvaltning som fungerar långsiktigt med minskade ekonomiska förutsättningar. Det behövs också en fördjupad teologisk grundsyn som vidgar dessa platsers betydelse och som ser platserna i ett brett församlingsperspektiv.

Nr 7-2015

Nytt nummer
Landets folk
Jag tillhör dem som anser att den israelisk-palestinska konfliktens orsak är land, gränser och nationalism, inte religion eller teologi.
Håkan Bengtsson

Javisst, biskopen
Om vi för ett ögonblick tänker bort den formella strukturen vad blir då svaret på frågan om vem som har makten i Svenska kyrkan?
Opinion

Vem är gäst och främling?
Det är vackert att tala om gästfrihet och det är fint att vara gäst. Det har blivit ett sätt att beskriva goda förhållanden som inbegriper möten i tolerans men utan sammanslagning eller utslätning av identiteter.
Patrik Fridlund

Reformationen i brett perspektiv
Människor börjar inse att hårt arbete, skötsamhet och sparsamhet är vägen till social trygghet.
Böcker

Kyrkornas sociala insatser

Artikel

Att leva i en tid som varken är religiös eller sekulär är en teologisk utmaning. Vem blir Gud i ett sådant sammanhang?

Att möta sin tids utmaningar

Ledare

Stockholmsmötet var ett svar på en växande insikt om att kravet på rättvisa var rättmätigt, att nöden var verklig och på det storkrig som slutat bara några år tidigare.

Nr 6-2015

Nytt nummer
Vad i det lutherska skulle du kunna dö för?
Vad i det lutherska skulle kunna vara så viktigt att man vill bryta lagen, riskera att bli landsförvisad och hemlös för ett dop i vattnet nedanför klipporna i Vallersvik?
Petra Carlsson

Behovet av andligt ledarskap i en sekulär (o)jämställd tid.
Idag är det ingen större idé att vända sig till kyrkan när man blir arbetslös eller står utan bostad. Ibland kan kyrkan bidra, men det är mer undantag än regel.
Opinion

Att tala om Gud i dag
Vägen ut ur marginaliseringen är fördjupad andlighet, inte att fylla kyrkorna med jippon av olika slag.
Bengt Wadensjö

En rimlig luthersk etik för idag?
I det andliga regementet finns ingen rim och reson. Är Guds nåd rimlig? Är Jesu förkunnelse rimlig?
Böcker