Löftesgivning i Linköping – varför?

Artikel

Dopets, bibelordets, förkunnelsens och kyrkogemenskapens tröst till livsmod riskerar här att döljas, för att istället, genom Linköpingshögmässans individualiserande engagemang i löftesgivning och med prostration, rituellt förvandlas till en idealiserad uppmaning till hierarkiserande underkastelse.

Tro gott om varandra

Ledare

Samtalet behöver inte leda till åsiktsgemenskap bara för att det är gott.

Nr 8-2014

Nytt nummer
Tro gott om varandra
Samtalet behöver inte leda till åsiktsgemenskap bara för att det är gott.
Ledare

Varning för desperation?
Det här är inte en artikel till PR-byråernas eller för den delen kyrkokansliets försvar, det är en reflektion över den kyrkliga självgodheten.
Opinion

Kultur – en självklar del av kyrkans liv
Men varför arbeta med samtidskultur, i synnerhet i de fall när den saknar tydlig kristen tematik? Vad har det med vårt uppdrag att vara kyrka att göra?
Erika Hedenström & Mikael Ringlander

Verktyg i möten kring dopet
Författarens slutsats är att dopföräldrar först behöver få hjälp att sätta ord på sina tankar och känslor, innan de kan ta emot prästens teologiska tolkningar.
Böcker

Teologerna och kriget

Artikel

Söderblom och Pfannenstill ville båda se världsutvecklingen som en rörelse i riktning mot gudsriket, Pfannenstill plågad av tvivel och Söderblom i full aktivitet och trosviss optimism.

Imploderar Svenska kyrkan?

Ledare

Det är Cybersynodens självutnämnda profeter som kan få individer att tro det. Cybersynoden imploderar av sin egen inåtvändhet.

Nr 7-2014

Nytt nummer
Imploderar Svenska kyrkan?
Det är Cybersynodens självutnämnda profeter som kan få individer att tro det. Cybersynoden imploderar av sin egen inåtvändhet.
Ledare

Teologerna och kriget
Söderblom och Pfannenstill ville båda se världsutvecklingen som en rörelse i riktning mot gudsriket, Pfannenstill plågad av tvivel och Söderblom i full aktivitet och trosviss optimism.
Björn Skogar

De tomma skalen
Det mesta blir otydligt och osäkert. Tidigare intellektuella åsikter, till exempel för eller emot en tro på Gud, har förlorat sin betydelse.
Anders Westius

På tvärs mot traditionella tolkningar
Bibeln blir hos författaren en allmänmänsklig textsamling, inte en bok för en viss religion.
Böcker