Årsindex 2015

Årsindex

Index för år 2015, årgång 111 av Svensk Kyrkotidning.

Problem och möjligheter i Jesusforskningen

Artikel

Eftersom Jesusbilderna både påverkar och påverkas av den kristna traditionen så har Jesusforskningen alltid varit en känslig affär.

Att översätta gamla texter

Artikel

Att översätta gamla texter är svårt. Språk är bärare av ett kulturbundet sätt att uppfatta verkligheten.

”När tiden var inne …” – provöversättning av Nya testamentet behöver respons

Artikel

Skälen att göra en nyöversättning är framför allt bibelforskningens framsteg, delvis nya vanor i användningen av det svenska språket och, inte minst, att översättningsteoretiska förutsättningar och ideal har förändrats.

Kyrkans uppdragsgivare

Ledare

Kunde vi inte då lika gärna kalla oss Statens nationella ceremoniverk eller – numera – Byrån för övergångsriter?

Nr 11-2015

Nytt nummer
Tema: Bibeln som historia och levande ord

Kyrkans uppdragsgivare
Kunde vi inte då lika gärna kalla oss Statens nationella ceremoniverk eller – numera – Byrån för övergångsriter?
Ledare

”När tiden var inne …”
Skälen att göra en nyöversättning är framför allt bibelforskningens framsteg, delvis nya vanor i användningen av det svenska språket och, inte minst, att översättningsteoretiska förutsättningar och ideal har förändrats.
Mikael Winninge

Att översätta gamla texter
Att översätta gamla texter är svårt. Språk är bärare av ett kulturbundet sätt att uppfatta verkligheten.
Samuel Byrskog

Problem och möjligheter i Jesusforskningen
Eftersom Jesusbilderna både påverkar och påverkas av den kristna traditionen så har Jesusforskningen alltid varit en känslig affär.
Thomas Kazen