Franciskus – en rubrikernas påve

Artikel

De här uttalandena visar att vi inte kan fånga in Franciskus i en särskild åsiktsfålla. Det irriterar att vi inte vet var vi har honom.

Vem älskar Svenska kyrkan?

Ledare

Jag slås ofta av hur många av kyrkans medarbetare och företrädare på olika nivåer som talar direkt illa om den egna organisationen.

Nr 2-2015

Nytt nummer
Vem älskar Svenska kyrkan?
Jag slås ofta av hur många av kyrkans medarbetare och företrädare på olika nivåer som talar direkt illa om den egna organisationen.
Ledare

Teologi för 2000-talet
De som lärt känna sin samtid och som upptäckt den andlighet som sprudlar på 2000-talet har också förmått att vända den nedåtgående kyrkotrenden.
Petra Carlsson

Franciskus – en rubrikernas påve
De här uttalandena visar att vi inte kan fånga in Franciskus i en särskild åsiktsfålla. Det irriterar att vi inte vet var vi har honom.
Madeleine Fredell

Jungfru Marie bebådelsedag
Det kostar på att bana vägen för Gud, det gör ont att välja att inte ignorera världens lidande. Att låta andra ta plats i Kyrkans gemenskap kräver att jag gör avkall på mig själv.
Text & tolkning

Selma Lagerlöf och lutherska ledarskapet

Artikel

Jerusalem handlar dessutom om andligt ledarskap, dess möjligheter, dess kraft och dess fara. När Svenska kyrkan nu söker sin lutherska identitet är Lagerlöfs Jerusalem en källa att ösa ur.

Ett gott nytt fredens år

Ledare

Det finns hopp. Men det förutsätter att vi inte låter de stora känslorna bli en privatsak. Det förutsätter att vi vågar se ensamheten, oron och rädslan i vitögat.

Nr 1-2015

Nytt nummer
På slak lina mellan marknad och uppdrag
Jag ville veta om församlingarna skriver om medlemskap, på vilket sätt det i sådana fall görs och hur församlingarna förhåller sig till marknad och uppdrag.
Opinion

Selma Lagerlöf och lutherska ledarskapet
Jerusalem handlar dessutom om andligt ledarskap, dess möjligheter, dess kraft och dess fara. När Svenska kyrkan nu söker sin lutherska identitet är Lagerlöfs Jerusalem en källa att ösa ur.
Petra Carlsson

En resa bland fredskyrkorna
Vad är en luthersk kyrka? Är svenska kyrkan numera en luthersk kyrka? Om svenska kyrkan transformeras till en fredskyrka, är den då luthersk?
Wilhelm Dahllöf

Migrationens komplexitet
Det blir tydligt hur migration inte alltid, eller snarare väldigt sällan, handlar om att välja.
Böcker