Värderingar, arbetsmiljö och sjukskrivning i fyra kristna samfund

Artikel

Vår undersökning visar således att det finns en relativt stor grupp av samfundsanställda som upplever att det finns en skillnad mellan dem och deras församling på skalan liberal/konservativ. Dessa har mycket större risk att uppleva en dålig arbetsmiljö.

Inga artighetsvisiter

Ledare

Många av dessa farhågor har kommit på skam. Det ska medges. Men samtidigt är det ändå viktigt att fundera över vad det innebär att vara en episkopal kyrka.

Nr 11-2014

Nytt nummer
Värderingar, arbetsmiljö och sjukskrivning
Vår undersökning visar således att det finns en relativt stor grupp av samfundsanställda som upplever att det finns en skillnad mellan dem och deras församling på skalan liberal/konservativ. Dessa har mycket större risk att uppleva en dålig arbetsmiljö.
Per Hansson, Göte Mölleby & Lars-Erik Warg

Inga artighetsvisiter
Många av dessa farhågor har kommit på skam. Det ska medges. Men samtidigt är det ändå viktigt att fundera över vad det innebär att vara en episkopal kyrka.
Ledare

Svenska kyrkan och den religionsvetenskapliga utbildningen
Sammantaget innebär denna utveckling att utbildningarna förlorar bredd och siktet riktas mot vad det enskilda lärosätet kan och vill ge.
Martin Berntson

Diakoni på landsbygden i Härnösands stift
Insikter om utsatthet som följer av strukturella orättvisor mellan stad och landsbygd, Norrland och övriga Sverige, rika och fattiga församlingar kan minska förtryck och diskriminering i vårt land och i vår Svenska kyrka.
Böcker

Arbetsmiljön i samfunden ifrågasatt

Artikel

Utifrån rapporterna om kyrkornas dåliga arbetsmiljö har vi undersökt sjukfrånvaro/ohälsa och tänkbara orsaker till detta inom fyra kristna samfund.

Otydlighet skulle döljas med biskoplig pompa

Debatt

Kyrkans uppdrag är förkunnelse och sakrament men Martin Modéus förskjuter just centrum genom sitt estetiska försök till fördjupning.

Hur bryter vi segregeringen?

Ledare

Att träffas över konfessionsgränser inte bara vid religionsdialogskonferenser, utan att dela liv, arbetsdag och vardag med varandra, det gör så stor skillnad.